ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2011

ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ....

ಓ ಚೆಲುವೆ.. ಬಾ ಚೆಲುವೆ..ನೀ ನನ್ನೆಡೆಗೆ...
ನೀ ಬರದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರಲಾರೆನೇ...


ಆ ನಿನ್ನ ನಗುವು ನನ್ನ ಕಾಡುತಿರಲು..

ಆ ಕಣ್ಣ ನೋಟ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತಿರಲು..

ನನಗೀಗ ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು

ನನ್ನ ಮನ ಕೊರಗುತಿಹುದು..


ಓ ಚೆಲುವೆ.. ಬಾ ಚೆಲುವೆ...

ಒಂದು ಸಿಹಿಗನಸು ಬಿದ್ದಂತಾಯ್ತು ನಾ
ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ..

ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಪಾಲಾಯಿತು
ನೀ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ..

ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನೆದುರಲಿ ನನ್ನ
ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲಾಪನೆ..

ನೀ ಹೇಳದೇ ಏನನ್ನೂ ಮುಗಳ್ನಗುತಾ
ಹೋದೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ..


ಓ ಚೆಲುವೆ.. ಬಾ ಚೆಲುವೆ...


ಒಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊ ನನ್ನೊಲವೇ
ಈ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ..

ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆ ನನ್ನೆದೆಯಲಿ
ಓ ನನ್ನ ಹೃದಯ..

ನಾ ಎದುರಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಭುವಿಯೇ
ತಿರುಗಿ ನಿಂತರೂ..

ಮನಸಾರೆ ನಗುತಿರು ನನ್ನ ನೋಡಿ
ನೀ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ..


ಓ ಚೆಲುವೆ.. ಬಾ ಚೆಲುವೆ..ನೀ ನನ್ನೆಡೆಗೆ...
ನೀ ಬರದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರಲಾರೆನೇ...

ಆ ನಿನ್ನ ನಗುವು ನನ್ನ ಕಾಡುತಿರಲು..

ಆ ಕಣ್ಣ ನೋಟ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತಿರಲು..

ನನಗೀಗ ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು

ನನ್ನ ಮನ ಕೊರಗುತಿಹುದು..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ