ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2011

|ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ಬೇಕು
ಸುಂದರಿಯಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೂ
ಗುಣವಂತೆಯಾಗಿರಬೇಕು
ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ಬೇಕು|


|ನನ್ನ ಬರಹಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು
ನನ್ನಿಂಗಿತವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಬೇಕು|


|ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ಬೇಕು|


|ಜೀವನವೆಂದರೇನೆಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು
ಸಹನೆಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು
ನನ್ನಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ನಗಿಸುತಿರಬೇಕು|


|ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ಬೇಕು|


|ಅವಳ ನೋವನು ನನ್ನಲಿ ಹೇಳಬೇಕು
ನನ್ನಯ ಸುಖವ ಅವಳು ಪಡೆಯಬೇಕು
ನನ್ನೆದೆಯಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ನಲಿಯುತಿರಬೇಕು|


|ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ಬೇಕು |


|ಏನೇ ಆದರೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು
ಅನುಮಾನಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಡದಿರಬೇಕು
ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು|

|ಅಂತಃ ಗೆಳತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು
ಸುಂದರಿಯಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೂ
ಗುಣವಂತೆಯಾಗಿರಬೇಕು
ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ಬೇಕು|

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ